Hair Salon Phố Tóc – 189 Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 189 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 815 95 95
Trang web
Vị trí chính xác 108.379.093, 1.066.648.919


Địa chỉ Hair Salon Phố Tóc ở đâu?

189 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hair Salon Phố Tóc như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lee Ngô Hair Salon, Phường 3