Hair Salon Vũ Nguyễn, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 282 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0879 716 916
Trang web
Vị trí chính xác 10.760.099, 106.698.413


Địa chỉ Hair Salon Vũ Nguyễn ở đâu?

282 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hair Salon Vũ Nguyễn như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Khang tóc ngắn - 168 Lê Quang Định