HAIR VIET ( Barbershop ) – 61b Ấp Chiến Lược

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61b Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 479 71 59
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.029.999.999.900, 10.660.831.999.999.900


Địa chỉ HAIR VIET ( Barbershop ) ở đâu?

61b Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của HAIR VIET ( Barbershop ) như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  30Shine - 12 Lê Đức Thọ