Hancook Korean Fast Food – 181/2 Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 181/2 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6686 3438
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.719.417, 106.675.175


Địa chỉ Hancook Korean Fast Food ở đâu?

181/2 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hancook Korean Fast Food như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kimbap FC - 71/5 Điện Biên Phủ