Hàng Dương Quận 4 – 224 Đường số 48

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 224 Đường số 48, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 9478
Trang web hangduongquan.vn
Vị trí chính xác 107.587.853, 1.066.986.718


Địa chỉ Hàng Dương Quận 4 ở đâu?

224 Đường số 48, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hàng Dương Quận 4 như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00]

Mạng xã hội của Hàng Dương Quận 4 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/H%25C3%25A0ng-D%25C6%25B0%25C6%25A1ng-Sakura-106521441131646/posts&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhật Phương Quán, Phường 13