Hang Tiramisu – 320 Đ. Nguyễn Thượng Hiền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 320 Đ. Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 548 19 09
Trang web
Vị trí chính xác 107.761.408, 1.066.827.228


Địa chỉ Hang Tiramisu ở đâu?

320 Đ. Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hang Tiramisu như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Kem Quang Nhật - 180 Lê Trọng Tấn