Heart of Darkness Craft Brewery – 31D Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31D Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 301 75 96
Trang web heartofdarknessbrewery.com
Vị trí chính xác 107.798.149, 1.067.029.294


Địa chỉ Heart of Darkness Craft Brewery ở đâu?

31D Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Heart of Darkness Craft Brewery như thế nào?

Thứ Hai:[12:00-00:00], Thứ Ba:[12:00-00:00], Thứ Tư:[12:00-00:00], Thứ Năm:[12:00-00:00], Thứ Sáu:[12:00-00:00], Thứ Bảy:[12:00-00:00], Chủ Nhật:[12:00-00:00]

Địa chỉ email của Heart of Darkness Craft Brewery là gì?

info@heartofdarknessbrewery.com, jdoe@heartofdarknessbrewery.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Gà Ta Bình Định (Cánh Đồng Hoang) - Phường 15