Heo Mi Shop – Khô gà ngon chính hiệu! – 23/37F Đ. Hoà Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23/37F Đ. Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 411 68 21
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.779.257, 10.667.617.399.999.900


Địa chỉ Heo Mi Shop - Khô gà ngon chính hiệu! ở đâu?

23/37F Đ. Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Heo Mi Shop - Khô gà ngon chính hiệu! như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trại Dế Củ Chi, 1100A Tỉnh lộ 7