Heo quay Tây Bắc Mr Nhoi – 110b Ngô Thị Thu Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 110b Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 867 80 97
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.976.184, 1.066.624.666


Địa chỉ Heo quay Tây Bắc Mr Nhoi ở đâu?

110b Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Heo quay Tây Bắc Mr Nhoi như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Tấm Sườn Cọng Anh Thư, Phường 15