Hiệu sách Ngoại văn BOA – Room C26, 2nd Floor, 6 Công Trường Quốc Tế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Room C26, 2nd Floor, 6 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0372 923 989
Trang web boabookstore.com
Vị trí chính xác 10.783.185.699.999.900, 1.066.960.182


Địa chỉ Hiệu sách Ngoại văn BOA ở đâu?

Room C26, 2nd Floor, 6 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu sách Ngoại văn BOA như thế nào?

Thứ Hai:[13:00-18:00], Thứ Ba:[13:00-18:00], Thứ Tư:[13:00-18:00], Thứ Năm:[13:00-18:00], Thứ Sáu:[13:00-18:00], Thứ Bảy:[12:00-18:00], Chủ Nhật:[12:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ, 1321 Huỳnh Tấn Phát