Hiệu sách Như Trúc, Phường Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Đ. Nam Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 462 16 07
Trang web
Vị trí chính xác 108.584.322, 10.680.099.919.999.900


Địa chỉ Hiệu sách Như Trúc ở đâu?

131 Đ. Nam Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu sách Như Trúc như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[15:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Huyền Trang, Linh Đông