Hiệu Thuốc Hai Bà Trưng – 408 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 408 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3820 2062
Trang web
Vị trí chính xác 10.791.025.999.999.900, 10.668.825.389.999.900


Xem thêm:  Nhà Thuốc Tây Phương Lan - 243 Nguyễn Sơn