Hiệu Thuốc Số 25 – 116 Bùi Đình Tuý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3899 1402
Trang web
Vị trí chính xác 108.081.012, 1.067.054.751


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Số 1 Phạm Viết Chánh - 1 Phạm Viết Chánh