Highland Coffee Lotte Gò Vấp – 259A Nguyễn Văn Lượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 259A Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 0062
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 108.382.922, 1.066.716.433


Địa chỉ Highland Coffee Lotte Gò Vấp ở đâu?

259A Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Highland Coffee Lotte Gò Vấp như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Highlands Coffee, Phường 12