Highlands Coffee Nguyễn Đình Chiểu – 225 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 225 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7109 6566
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 107.739.088, 1.066.860.049


Địa chỉ Highlands Coffee Nguyễn Đình Chiểu ở đâu?

225 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee Nguyễn Đình Chiểu như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa May Cha Gò Vấp - 41 Đường Nguyễn Văn Nghi