Highlands Coffee, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 5757
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 107.976.271, 1.066.733.438


Địa chỉ Highlands Coffee ở đâu?

106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-19:00]

Highlands Coffee có website không?

highlandscoffee.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Chè Thái Lan 280, Phú Cường