Highlands Coffee The Manor – 91 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3514 3198
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 107.940.588, 1.067.178.642


Địa chỉ Highlands Coffee The Manor ở đâu?

91 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee The Manor như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Địa chỉ email của Highlands Coffee The Manor là gì?

customerservice@highlandscoffee.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Nắng Rooftop Coffee, 326 Đ. Lê Văn Lương