hill street landmark 81 tầng – Tầng B1, 208 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng B1, 208 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2261 0555
Trang web
Vị trí chính xác 10.794.816.899.999.900, 1.067.213.056


Địa chỉ hill street landmark 81 tầng ở đâu?

Tầng B1, 208 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của hill street landmark 81 tầng như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Ấn Độ, Tân Phong