Hoa Anh Travel, 30/2b, 30/2B Tổ 70 Âp Trung Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30/2b, 30/2B Tổ 70 Âp Trung Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6251 9425
Trang web
Vị trí chính xác 108.982.868, 1.066.143.355


Địa chỉ Hoa Anh Travel ở đâu?

30/2b, 30/2B Tổ 70 Âp Trung Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Anh Travel như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  công ty địa ốc Sông Rồng, 191 Trương Văn Bang