Hoang Anh Star Hotel – 31/3, Song Hành, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31/3, Song Hành, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3718 1379
Trang web
Vị trí chính xác 1.085.347, 10.661.189.999.999.900


Địa chỉ Hoang Anh Star Hotel ở đâu?

31/3, Song Hành, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hòa Phát - 226 Phan Xích Long