Hoang Ha Hotel – 793 Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 793 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 8390
Trang web
Vị trí chính xác 10.772.635, 10.667.197.069.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Ha Bao Chau 2 Hotel - 3 Lê Tấn Quốc