Hoang Nhi Hotel – 497/12, Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 497/12, Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3863 1535
Trang web
Vị trí chính xác 1.077.393, 10.666.766.439.999.900


Địa chỉ Hoang Nhi Hotel ở đâu?

497/12, Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Ms. Yang Homestay 2, District 3