Hoang Yen Group – 36 Phạm Ngọc Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Phạm Ngọc Thạch, St, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 408 66 38
Trang web hoangyengroup.com
Vị trí chính xác 107.851.543, 10.669.394.679.999.900


Địa chỉ Hoang Yen Group ở đâu?

36 Phạm Ngọc Thạch, St, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Yen Group như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh xèo bánh khọt Bà Tám, TT. Hoà Thành