HÒN BÀ LAGI BEACH RESORT – Tống Duy Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tống Duy Tân, Khu phố 6, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 1900 3296
Trang web
Vị trí chính xác 10.668.732.499.999.900, 1.077.880.302


Hình ảnh

Xem thêm:  Flamingo Cát Bà Beach Resort - Bãi tắm Cát Cò 1, 2