Hong Loan Hotel 1 – 32 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 719 58 33
Trang web
Vị trí chính xác 108.008.799, 1.066.837.079


Hình ảnh

Xem thêm:  Harmos LifeStyle, Villa A2-9; Nam Vien Villa, Đường số 2 Đường Số 17