Hot & Cold – Trà Sữa & Xiên Que – Vincom Thủ Đức, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 216 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 8393
Trang web trasuahotcold.com
Vị trí chính xác 108.499.705, 1.067.652.083


Địa chỉ Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Vincom Thủ Đức ở đâu?

216 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Vincom Thủ Đức như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  KOI Thé SC Vivocity, SC Vivo City, 01-16, 1058 Nguyễn Văn Linh