Hớt tóc Tân Tiến, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 359 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 690 89 39
Trang web
Vị trí chính xác 107.633.228, 1.066.758.325


Địa chỉ Hớt tóc Tân Tiến ở đâu?

359 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hớt tóc Tân Tiến như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  VIKEY Studio Hair Salon - 162B Nguyễn Gia Trí