HOTEL H – 14 P. Đức Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 P. Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3914 1688
Trang web
Vị trí chính xác 10.768.531, 10.670.067.329.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Nhất Phương, Phường 1