HOTEL KIM THƯ – 128 Đ. Kha Vạn Cân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 128 Đ. Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2222 2128
Trang web
Vị trí chính xác 108.509.876, 10.675.501.399.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Quang Hoa Hotel - 79 Trần Quốc Hoàn