Hotel le Jardin Secret – 228 Bến Vân Đồn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 228 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 3968
Trang web
Vị trí chính xác 10.760.108.299.999.900, 10.669.649.869.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn An Nhơn, 33 Lê Hoàng Phái