HOTEL LÊ VY – 43 Đ. Nguyễn Văn Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 9345
Trang web
Vị trí chính xác 10.791.690.599.999.900, 1.067.007.477


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Tạo Lập, Tân Tạo A