Hotel Michelle – 19 Tô Hiến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3868 4889
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.824.937, 10.667.172.049.999.900


Địa chỉ Hotel Michelle ở đâu?

19 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Hotel Michelle là gì?

facebook: https://www.facebook.com/athenahotelvietnam

Hình ảnh

Xem thêm:  Thanh Nguyen Hotel 1, Phường 4