Hotpot Story – 216 Đ. Võ Văn Ngân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 216 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1277
Trang web hotpotstory.vn
Vị trí chính xác 108.499.705, 1.067.652.083


Địa chỉ Hotpot Story ở đâu?

216 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotpot Story như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yuhua - Taiwanese Hotpot Paradise ( Lê Văn Sỹ ) - 291b Lê Văn Sỹ