Hủ Tiếu Nam Vang Số 9, 9 Nguyễn Án

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Nguyễn Án, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 7978
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.525.619, 10.666.062.009.999.900


Địa chỉ Hủ Tiếu Nam Vang Số 9 ở đâu?

9 Nguyễn Án, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tiếu Nam Vang Số 9 như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-12:00], Thứ Năm:[06:00-12:00], Thứ Sáu:[06:00-12:00], Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[06:00-12:00], Thứ Ba:[06:00-12:00]

Mạng xã hội của Hủ Tiếu Nam Vang Số 9 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/Hutieuso9/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán mực nướng Đảo Ngọc - 61 Trần Khắc Chân