Hủ tiếu Sa Đéc Thống Nhất – Gò Vấp – 236 Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 236 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 960 93 73
Trang web
Vị trí chính xác 108.374.472, 10.666.588.089.999.900


Địa chỉ Hủ tiếu Sa Đéc Thống Nhất - Gò Vấp ở đâu?

236 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu Sa Đéc Thống Nhất - Gò Vấp như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Saiko Sushi, Đa Kao