Hủ Tiếu Xào Mì Xào Dòn – 7 Đường Phan Huy Ôn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Đường Phan Huy Ôn, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0797 478 269
Trang web
Vị trí chính xác 107.918.389, 1.067.080.857


Địa chỉ Hủ Tiếu Xào Mì Xào Dòn ở đâu?

7 Đường Phan Huy Ôn, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tiếu Xào Mì Xào Dòn như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-21:00], Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00], Thứ Sáu:[15:00-21:00], Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  ĐẬU HỦ GÁNH, 8 Trung Lân