Hương Cảng chè quán – 455 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 455 Đ. Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0838 632 979
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.226.605, 10.669.305.299.999.900


Địa chỉ Hương Cảng chè quán ở đâu?

455 Đ. Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hương Cảng chè quán như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-02:00], Thứ Ba:[16:00-02:00], Thứ Tư:[16:00-02:00], Thứ Năm:[16:00-02:00], Thứ Sáu:[16:00-02:00], Thứ Bảy:[14:00-00:00], Chủ Nhật:[14:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Quán Nhậu Dê Núi Hưng Thịnh, Bình Phú