Huy béo – Bia Hơi Hà Nội – 19bis Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3911 0453
Trang web
Vị trí chính xác 107.847.751, 1.067.000.544


Địa chỉ Huy béo - Bia Hơi Hà Nội ở đâu?

19bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy béo - Bia Hơi Hà Nội như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cow Express - Beefsteak- Pasta, 37 Đ. Cao Thắng