Huy Hoang Studio – Wedding Dress Store, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 568 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3850 5425
Trang web
Vị trí chính xác 107.461.393, 10.667.748.259.999.900


Địa chỉ Huy Hoang Studio - Wedding Dress Store ở đâu?

568 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy Hoang Studio - Wedding Dress Store như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng thu âm Anh Huy - 12 Nguyễn Văn Đậu