Huy Thanh Jewelry – 137 Đ. Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 137 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 0291
Trang web huythanhjewelry.vn
Vị trí chính xác 10.802.861.499.999.900, 10.670.876.829.999.900


Địa chỉ Huy Thanh Jewelry ở đâu?

137 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy Thanh Jewelry như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm vàng Mi Hồng - chi nhánh 3 - 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh