Huy Tôm Hùm – 4 Cù Lao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0344 863 868
Trang web huytomhum.com
Vị trí chính xác 107.961.235, 1.066.896.912


Địa chỉ Huy Tôm Hùm ở đâu?

4 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy Tôm Hùm như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00]

Mạng xã hội của Huy Tôm Hùm là gì?

facebook: https://www.facebook.com/lobsterbyhuy/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm Thực 268 Quận 4, 42 Đ. Hoàng Diệu