In nhanh FOLOME – 568 Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 568 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 337 83 98
Trang web
Vị trí chính xác 10.882.414.299.999.900, 1.066.797.754


Địa chỉ In nhanh FOLOME ở đâu?

568 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của In nhanh FOLOME như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty in bao lì xì, Phường 8