Its Time cafe – 41 Phan Đăng Lưu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 887 86 25
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.802.615.099.999.900, 10.669.258.839.999.900


Địa chỉ Its Time cafe ở đâu?

41 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Its Time cafe như thế nào?

Thứ Hai:[19:00-21:00], Thứ Ba:[19:00-21:00], Thứ Tư:[19:00-21:00], Thứ Năm:[19:00-21:00], Thứ Sáu:[19:00-21:00], Thứ Bảy:[19:00-21:00], Chủ Nhật:[19:00-21:00]

Địa chỉ email của Its Time cafe là gì?

info@foody.com.cy, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  THE KAFFII, MHQG+C3V, Bùi Thanh Khiết