Ivy Spa, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46/8 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3929 0456
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.034.299.999.900, 10.668.339.759.999.900


Địa chỉ Ivy Spa ở đâu?

46/8 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ivy Spa như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  C Spa & Clinic, Phường 10