Jadiny Aeon Celadon Tân Phú – 30 Đ. Tân Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Tân Thắng, Celadon City, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6269 2099
Trang web jadiny.vn
Vị trí chính xác 108.016.036, 1.066.178.087


Địa chỉ Jadiny Aeon Celadon Tân Phú ở đâu?

30 Đ. Tân Thắng, Celadon City, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Jadiny Aeon Celadon Tân Phú như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Áo Dài Thu Nguyệt - 38 Đ. Bình Chiểu