JOJO KOREA HAIR SALON, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3933 3633
Trang web instagram.com
Vị trí chính xác 10.776.695.199.999.900, 10.668.597.079.999.900


Địa chỉ JOJO KOREA HAIR SALON ở đâu?

34 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của JOJO KOREA HAIR SALON như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Viện Thẩm Mỹ DIVA - Tây Ninh, Khu phố 1