Joy Homestay | Restaurant, 1 Đường số 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đường số 5, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 309 19 20
Trang web
Vị trí chính xác 107.361.811, 1.067.199.156


Hình ảnh

Xem thêm:  Hello SaiGon Homestay - 58/3 Nguyễn Hiền