K300 – 53 Đ.C18

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Đ.C18, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 9551
Trang web
Vị trí chính xác 10.798.817.399.999.900, 10.665.091.059.999.900


Địa chỉ K300 ở đâu?

53 Đ.C18, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của K300 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/bannhakhuk300.vn/posts&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Phat Hotel - 17 Tống Văn Trân