kara Thái Anh – 253 Bình Quới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 253 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 008428, Việt Nam
Số điện thoại 028 3898 6531
Trang web
Vị trí chính xác 108.231.814, 1.067.309.901


Địa chỉ kara Thái Anh ở đâu?

253 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 008428, Việt Nam

Giờ làm việc của kara Thái Anh như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke VUI VUI, 50 Đ. Ấp Bắc