Karaoke Hồng Thuý, 70 Bình Giã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6274 6231
Trang web
Vị trí chính xác 108.006.782, 1.066.448.288


Địa chỉ Karaoke Hồng Thuý ở đâu?

70 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Hồng Thuý như thế nào?

Thứ Tư:[10:30-02:00], Thứ Năm:[10:30-02:00], Thứ Sáu:[10:30-02:00], Thứ Bảy:[10:30-02:00], Chủ Nhật:[10:30-02:00], Thứ Hai:[10:30-02:00], Thứ Ba:[10:30-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke - Massage Thùy Dương, Thạnh Qưới